Misyonumuz

ÇÖZÜM’ÜN MİSYONU


Hani derler ya: “Sizin arkanızda kim var, kime bağlısınız, kimin tarafındasınız, kimin lehine yazacaksınız 


veya sponsorunuz kim?”


Biz de dedik ve diyoruz ki: arkamızda değerli dostlarımız ve emeğe değer veren halkımız var. 


Halkımıza bağlıyız, halkımızın tarafında ve lehine yazacağız. Sponsorumuz da yine halkımızdır… 


Eğer medya anlamında tarafgirlik milletin hafızasına mühürlenmişse, bu yargıları kırmak ve medyayı 


olması gereken zemine oturtmak istiyoruz. Medyanın hiçbir kurum, parti ve oluşumun propaganda 


ayağı olamayacağı ve yayın ilkeleri gereği halkın/hakkın/doğrunun/ezilmişin ve sesi kısılan ve 


kısılmaya çalışılan kişi ve kesimlerin sesi olması gerektiği kanaatini taşımaktayız.


Türkiye’nin birinci gündem maddesi olan Kürd meselesi ve bunun paralelinde gelişen çözüm süreci ve 


bu sürecin Kürd coğrafyasına ve Batman’ımıza yansımalarını ele alacak, sorgulayacak ve çözümün sesi 


Tüm ortadoğuyu etkileme potansiyeline sahip Kürdler ve içerisinde bulundukları duruma ilişkin 


“çözüm süreci” ülke genelinde bütün vatandaşları ilgilendirirken, Kürdistan özelinde Kürdlerle 


beraber yaşayan diğer toplulukları da ilgilendirmekte ve etkilemektedir.


Batman Çözüm, çözüm sürecindeki uygulamalardan olumlu ya da olumsuz etkilenen herkesin sesi 


olacak, çözüme omuz verecektir. Batman’ımızda Kürdler, Araplar, Süryaniler, Keldaniler ve diğerleri 


bu gazete vesilesiyle kendilerini daha güçlü bir şekilde ifade etme imkanına kavuşacaklardır.


Makro ekonomik anlamda Türkiye’nin en geri kalmış bölgesinde ve TÜİK’in son raporlarına göre de 


işsizlik bakımından ilk sırada yer alan Batman’ımızda yayıncılık yaptığımızdan kendi gerçeklerimize 


sırtımızı çevirmeyeceğiz. Ekonomik olarak herkesin onurlu bir yaşam sürmesi için, bir aşa, işe ve eve 


sahip olması gerektiğine inanıyoruz. İş, aş ve ev sahibi olamayanları sürekli gündeme getirmeye ve 


onların sesi olmaya çalışacağız. Kapitalizmin katı sınıfsal piramidinin esnek hale gelmesi için “insanı 


merkeze alan” bir medya örnekliği ortaya koyacağız.


Medya anlayışımız dostluğu, uzlaşıyı ve kardeşçe yaşamayı pekiştirecek; her türlü düşmanlık, kin ve 


nefretten uzak duracak bir yaklaşım olacaktır. Bu nedenle gazetemiz hiçbir zaman ateşe körükle 


gitmeyecek, tam aksine adalet ilkesiyle çözüm taraftarlığı yapacak, çözümün sesi olacaktır.